shopping_cart favorite_border bar_chart
public
ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ
search
🗙 First search results for:
phone +374 10 349944
10%
Ակտիվությունը հաշվող սարք
HUAWEI
SMART BAND 4 ADS-B29 Black
SKU: 0028288

28 500 ֏
25 650 ֏

Քանակ

Ապառիկ
48 ամիս *
791 ֏
36 ամիս *
969 ֏
24 ամիս *
1325 ֏
12 ամիս *
2394 ֏
* Ամսական վճարները և առավելագույն ժամկետը կարող են տարբերվել նշված գումարից տարբեր բանկերի դեպքում: Այս գումարների մեջ արդեն ներառված են սպասարկման վճարները և/կամ տոկոսագումարները։security
Երաշխիքային սպասարկում
1 ամիս


** Ապրանքի նկարը և տեխնիկական տվյալները կարող են տարբերվել այս էջում ներկայացված տվյալներից