shopping_cart favorite_border bar_chart
public
ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ
search
🗙 First search results for:
phone +374 10 349944
15%
Բլենդեր
VITEK
VT1474ST
SKU: 0011143

32 200 ֏
27 370 ֏

Քանակ

Ապառիկ
48 ամիս *
844 ֏
36 ամիս *
1034 ֏
24 ամիս *
1414 ֏
12 ամիս *
2555 ֏
* Ամսական վճարները և առավելագույն ժամկետը կարող են տարբերվել նշված գումարից տարբեր բանկերի դեպքում: Այս գումարների մեջ արդեն ներառված են սպասարկման վճարները և/կամ տոկոսագումարները։security
Երաշխիքային սպասարկում
6 ամիս


** Ապրանքի նկարը և տեխնիկական տվյալները կարող են տարբերվել այս էջում ներկայացված տվյալներից